Spørsmål og svar

Gå til www.preact.no og trykk «Bestill time».

Du får automatisk opp første ledige time hos allmennlege.

Om du ønsker en spesialist eller annen behandler, endrer du kategori over kalenderen.

Om du ønsker time på en bestemt dato og tidspunkt, velger du dato i kalenderen du får da opp første ledige time på denne datoen. Du kan endre tidspunkt ved å trykke på klokkeslettene.

Om du er fornøyd med dine valg, trykker du gå videre. Du kommer da til innlogging og betaling.

Vi sender deg en lenke for video direkte til timen din. Alt du trenger å gjøre er å klikke på lenken noen minutter før timen starter og følge instruksjonene.

Ved akutt alvorlig sykdom må du ringe 113.

Hvis du har ett helseproblem som krever fysisk undersøkelse kan vi naturligvis ikke utføre dette over video. Vi kan likevel ofte gi deg råd likevel om hvor du kan oppsøke hjelp og hvor mye det haster. Kanskje du da kan spare deg en tur på legevakten og heller oppsøke fastlege neste dag.

Hvis du har behov for vanedannende medisin (A- eller B- preparater) må du oppsøke en lege som kjenner deg og aller helst fastlegen din. Hvis du har behov for sykemelding kan du vanligvis ikke få dette uten fysisk oppmøte. Kun i spesielle tilfelle kan vi skrive ut sykemelding etter videokonsultasjon.

Preact mottar ingen støtte fra det offentlige. Frikort kan derfor ikke brukes hos oss.

Hos Preact jobber kun høyt kvalifiserte leger og autorisert helsepersonell med norsk autorisasjon og med bred erfaring innenfor sitt fagfelt. De fleste behandlere jobber deltid for Preact og har en annen stilling i tillegg. Legespesialister jobber enten på sykehus eller i annen privat praksis i tillegg til sin stilling hos oss. Leger innen allmennmedisin har alle erfaring fra legekontor og/eller legevakt.

Ja, legen skriver journal i godkjent pasientjournalsystem. Ved neste henvendelse til oss kan legen se dine tidligere journalnotater.

Våre leger har ikke tilgang til journalnotater fra sykehus eller fastlege. Det er derfor svært viktig at du opplyser om helseinformasjon som kan ha betydning for vurdering av din helsetilstand som for eksempel tidligere sykdommer og faste medisiner eller naturmedisiner.

Hvis legen mener det er hensiktsmessig sender legen epikrise til fastlegen etter konsultasjonen. Dette for at fastlegen lettere skal ha oversikt over din helsehistorikk. Hvis du ikke ønsker at legen sender epikrise, vennligst opplys om dette under konsultasjonen. Du trenger ikke oppgi noen grunn.

Hvis videokonsultasjonen av en eller annen grunn blir brutt bør du prøve å ringe opp behandleren på nytt. Hvis du og behandleren likevel ikke får kontakt vil behandleren prøve å ringe deg opp på telefon.

I de fleste tilfeller betaler du for timen din på forskudd når du bestiller. Dersom du har behov for lengre tid med legen enn oppsatt tid, eller du har behov for videre henvisning, betales tillegget med Vipps eller betalingskort. Hvis du ikke betaler innen den tid får du en faktura. Ved faktura tilkommer et gebyr på 65 kr.

De siste to dagene før prøvetaking bør du ikke drikke alkohol, spise medikamenter eller naturmedikamenter og ikke drive hard fysisk aktivitet. Du kan spise som du pleier med mindre du får beskjed om noe annet. Noen prøver må tas på et gitt tidspunkt og for noen prøver må du være fastende. Du møter opp for prøvetaking ved ditt nærmeste Fürst- laboratorium. 

Alle prøvesvar kontrolleres av lege. Hvis legen mener svaret bør følges opp vil du få beskjed om dette og hva som må gjøres. Har du selv ytterligere spørsmål relatert til dine prøvesvar er du velkommen å bestille en legekonsultasjon hvor vi går gjennom det du måtte lure på. Når alle prøvene er analysert ( det pleier å ta opp til en uke) kan du selv se dine prøvesvar gjennom sikker innlogging på www.furstpasient.no

For de fleste analyser defineres normalverdien ved at 95 % av friske har svar innenfor dette intervallet. Dette innebærer også at 5 % av de friske har svar utenfor dette intervallet selv om de er friske. 5 % av prøver hos friske vil da statistisk avvike fra normalverdien uten at de av den grunn er syke. Er analysen utenfor normalverdien er det derfor ikke sikkert at noe er galt. Hvis legen mener svaret bør følges opp vil du få beskjed om dette og hva som bør gjøres. Har du selv ytterligere spørsmål er du velkommen å bestille en ny legekonsultasjon hvor vi går igjennom dte du måtte lure på. Ingen spørsmål er for små eller store og vi er her for din trygghet.

Noe du ikke fikk svar på?

Ta kontakt så hjelper vi deg så godt vi kan.

Telefon: 22 20 90 00

 
 

Kontakt oss