Førstevalget for din families helse

Preact skal bidra til å holde deg friskere
med enklere legetjenester

hero image mobile
hero image

 

Om Preact

Preact ønsker å bidra i utviklingen av en friskere befolkning ved å tilby digitale helsetjenester som bidrar til å holde folk frisk og gi rask tilgang til leger og spesialister når man trenger det. Vi gir folk bedre kontroll over egen helse, og den oppfølgingen og støtten man trenger i hverdagen for å holde seg frisk.

Vi ønsker i tillegg til å tilby legehjelp ved sykdom å sette fokus på forebyggende helsearbeid for å bedre folkehelsen.

Leger i primærhelsetjenesten opplever en økning i mennesker som ønsker å ta regelmessige helsekontroller. Folk ønsker i dag å få mer informasjon om og kontroll på sin egen helsetilstand, og de ønsker å følge med på sin helseutvikling over tid.

Det offentlige helsevesenet skal imidlertid prioritere syke folk, og de skal prioritere på grunnlag av symptomer eller sykdom som allerede eksisterer. Ved stor pågang av friske folk som ønsker helsesjekker vil dette hindre syke pasienter med mer akutte legebehov. Ved å tilby folk disse tjenestene hos oss kan vi bidra til å frigjøre kapasiteten i den offentlige helsetjenesten. 

Mange kommuner opplever sprengt kapasitet på både fastleger og hjemmetjenesten. Preact gir folk muligheten til selv å bestemme når de ønsker legehjelp - uavhengig om de trenger hjelp ved pågående sykdom eller med mål om å forebygge sykdom.

Vi ønsker ikke å erstatte offentlige tjenester, men vi vil være et godt supplement nå som eldrebølgen begynner å skylle over oss. Ingen vet hvordan det stadig stigende antall eldre skal håndteres.

"Vårt mål er å holde folk vekk fra sykehus og sykehjem så lenge som mulig, ved å gi dem verktøyene de trenger til å forebygge og følge opp sin egen helse i hverdagen."
 

cp card image

Preact gir deg:


button_25Raskere hjelp fra våre allmennleger og spesialister når du har behov for lege.
 
button_25Mulighet for henvisning til andre leger og spesialister ved behov.
 
button_25Hjelp til reseptfornyelser, blodprøver og rekvisisjoner.
 
button_25Er helsemedlemskap som proaktivt holder deg frisk og varsler deg når du er i en negativ helsetrend.

button_25Sensorikk som hjelpemiddel for å bo hjemme lengre og tryggere.