hero image mobile
hero image

Søvnvansker

Søvnvansker påvirker alle mennesker, noen mer enn andre. Det er vanlig å ha perioder der man sover dårlig, da det kan være situasjoner eller hendelser som trigger dette.

Insomni (søvnløshet) er den vanligste formen for søvnvansker og øker risiko for utvikling av andre helseplager, frafall i arbeidslivet og ulykker. Insomni kjennetegnes ved problemer med innsovning, hyppige oppvåkninger eller tidlig morgenoppvåkning, i tillegg til n nedsatt dagtidsfunksjon. Døgnrytmeforstyrrelser kjennetegnes av misforhold mellom kroppens døgnrytme og de sosiale omgivelsene. Den vanligste er forsinket søvnfaselidelse, som karakteriseres av store vansker med sovne til vanlig tid.

Søvnrelaterte respirasjonslidelser med obstruktiv søvnapné er den vanligste formen, som kjennetegnes ved gjentatte pustestopp (apnéer) under søvn og høy og intens snorking. Hypersomni, økt søvnighet på dagtid og anfall med unormal søvntrang på dagtid. Parasomnier er søvnforstyrrelser med uønskede fysiske hendelser eller opplevelser under søvnen. Marerittlidelser er den vanligste typen. Rastløse bein er den vanligste årsaken.

Det finnes god hjelp å få dersom du sliter med søvnproblemer, alt fra KAT (kognitiv atferdsterapi) til medisiner i siste instans. Disse løser ikke søvnproblemene dine, men hjelper deg å få sove litt i akutte faser.

Mange barn og voksne og ungdommer sliter med søvnvansker. Dette kan være pga stress, psykiske faktorer, arv, skjermbruk, kroniske sykdommer, alder, årstid. Dersom du trenger råd til hvilke medisiner du kan forsøke gir vi gjerne det, men har dessverre ikke mulighet å skrive ut b-preparater som Imovane, stilnoct etc. til deg. Det finnes også gode reseptfrie alternativer. Ønsker du å snakke med en lege?

Våre leger svarer deg raskt via chat eller video.

 

Bestill videokonsultasjon

 

Birgitta Berrahau
Birgitta er en av våre mest aktive allmenleger og er med og utarbeide plussprogrammer for fysisk relaterte utfordringer i kraft av å være fysioterapeut. Birgitta er tilgjengelig for spørsmål via vår digitale legetjeneste alle hverdager.