hero image mobile
hero image

Legeerklæring, attester og sykemelding

Våre leger er lett tilgjengelige for deg dersom du trenger hjelp med sykemelding eller ulike helseattester. Her følger en oversikt over hva vi kan hjelpe deg med.

Sykemelding


Korte sykemeldinger kan vi skrive ut til ut fra sykehistorier. Dette er opp til 1 ukes tid, men noen ganger kan vi gi litt lenger, dersom vi henviser i tillegg.I påvente at du får kommet deg til din fastlege for videre sykemelding. Av og til kan det være vanskelig å komme til lege, f.eks dersom du har fått covid, infeksjoner, brudd, akutt sykdom (diaré og oppkast). Da kan vi være behjelpelig og vi skriver da samtidig en diaologmelding til din fastlege og underretter om din helsesituasjon, slik at hun/han kan følge deg etterkant av dette.

Lengre sykemeldinger
Sykemeldinger over 4 uker bør gå via fastlege, da vi ikke har mulighet å delta på NAV dialogmøter, eller følge opp lengre sykemeldinger. Vi har ikke journalen din fra fastlegen, og har begrenset tilgang til å kunne gi lengre sykmeldinger. 

Fravær under utdanning
Attest for fravær på skolen eller liknende kan vi i enkelte tilfeller skrive ut til deg. Forhør deg med oss om dette er aktuelt for deg.

Attester


Reiseattest

Skal du ut og reise og trenger en erklæring at du er i form til å foreta reisen, følger vi deg opp og kan skrive ut erklæring. Det samme om du trenger legeerklæring på at du ikke kunne gjennomføre reisen, dersom du legger ved dokumentasjon på dette. Dette gjøres som regel av fastlegen, men vi kan bistå dersom det er ønskelig.

Attester for kjøretøy
Attest for bruk av tyngre kjøretøy og buss og trailer kan vi ikke skrive ut, da kreves det at legen også utfører en synstest på kontoret, og dette har vi ikke anledning til. Ta kontakt med egen lege for dette.


Ønsker du å snakke med en lege?

Våre leger svarer deg raskt via chat eller video.

Bestill videokonsultasjon

 

Birgitta Berrahau
Birgitta er en av våre mest aktive allmenleger og er med og utarbeide plussprogrammer for fysisk relaterte utfordringer i kraft av å være fysioterapeut. Birgitta er tilgjengelig for spørsmål via vår digitale legetjeneste alle hverdager.